Арсенюк Ігор Ростиславович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (5)

1. Wissenschaft für den modernen menschen: technik und technologie, informatik, sicherheit. Book 1. Part 1 / [team of authors: Choporov O.N., Lvovich I.Y., Osadchuk A.V., Preobrazhenskiy A.P., Romanyuk O.N., Sukhyy K.M. and etc.]. – Karlsruhe: NetAkhatAV, 2020 – 196 p. : ill., tab.
2. Инновационные технологии в жизни современного человека. Часть 3: Серия монографий / [авт.кол. : В.В. Гамаюнова, И.П. Криничная, Я.Е. Львович, С.В. Павлов, А.П. Преображенский и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2019 – 208 с. : ил., табл. – (Серия «Инновационные технологии в жизни современного человека», Часть 3)
3. Роїк О. М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектроної апаратури : монографія / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2005. - 250 с.
4. Роїк О. М. Діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури [Текст] : монографія / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. - ISBN 966-641-111-3.
5. Роїк О. М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл [Текст] : монографія / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. - Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2004. – 110 с. - ISBN 966-641-076-1.

Навчальні посібники (3)

1. Арсенюк І. Р. Комп`ютерні мережі [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 145 с.
2. Арсенюк І. Р. Комп`ютерні мережі [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 117 с.
3. Месюра В. І. Експертні системи [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. І. Месюра, А. А. Яровий, І. Р. Арсенюк. – Вінниця : ВНТУ, 2006.– 114 с.

Патенти (1)

1. Пат. 4889 UA, МПК А61В 5/05. Пристрій для вимірювання електричного опору біологічних тканин для задач медичної діагностики [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра (Україна). - № u20040503658 ; заявл. 17.05.2004 ; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.

Статті (29)

1. І. П. Малініч, В. І. Месюра, і І. Р. Арсенюк, «Аналіз використання трафіку при скануванні комп`ютерних мереж різними версіями Nmap», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 92–97, Чер 2021.
2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мережеві інформаційні технології» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Комп`ютерні науки» / Укладачі : І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, С. В. Барабан, В. П. Майданюк. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 56 с.
3. Чернишов К. А., Майданюк В. П., Арсенюк І. Р., Малініч І. П. Аналіз та класифікація вендингових систем та їх структурних реалізацій [Текст] / К. А. Чернишов, В. П. Майданюк, І. Р. Арсенюк, І. П. Малініч // КОМП`ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО – с. 110-118, № 42, 2021
4. Керування рухом робота на базі нечіткої логіки [Текст] / С. В. Барабан, І. Р. Арсенюк, В. Шепель, В. Гринюк // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 46-47.
5. Гончарук Б. Г. Моделювання процедури захисту веб-ресурсів та веб-сервісів [Текст] / Б. Г. Гончарук, І. Р. Арсенюк // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 84-87.
6. Зінов`єв Є. В. Розпізнавання емоцій людини за допомогою згорткової нейронної мережі [Текст] / Є. В. Зінов`єв, І. Р. Арсенюк // Proceedings of the XII International scientific-practical conference«INTERNET-EDUCATION-SCIENCE» (IES-2020), Ukraine, Vinnytsia, 26-29 May 2020. – Vinnytsia : VNTU, 2020. – С. 202–206.
7. Яровий А. А. Проектування системи цифрової корекції та підвищення якості растрових зображень у сфері рентгенографії [Текст] / А. А. Яровий, І. Р. Арсенюк, Д. Г. Пасічник // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2017. – № 1(38). – С. 72-77.
8. Яровий А. А. Комп`ютерне моделювання процесу паралельного оброблення зображень на основі технологій OpenMP та NVIDIA CUDA [Текст] / А. А. Яровий, О. О. Кулик, І. Р. Арсенюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 33-39.
9. Майданюк, В. П. Поліпшення якості зображень [Текст] / В. П. Майданюк, І. Р. Арсекнюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 19-32.
10. Паралельно-ієрархічне перетворення плямоподібних зображень на основі GPU-орієнтованої апаратної платформи [Текст] / А. А. Яровий, І. Р. Арсенюк, М. С. Матейчук [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". – 2014. – № 6(219). – С. 127-133.
11. Месюра В. І. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олімпіади з програмування [Текст] / В.І. Месюра, І.Р. Арсенюк, Н.В. Журавльова // Матеріали 8-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інтернет-Освіта-Наука-2012 (ІОН-2012)», 1-5 жовтня, 2012 р. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 96-97.
12. Перевозніков С. І. Формування компонентних структур тестування цифрових пристроїв на основі їх графового представлення [Текст] / С. І. Перевозніков, В. С. Озеранський, І. Р. Арсенюк // Інформаційні технології та комп ютерна інженерія. - 2012. - № 2.
13. Система розпізнавання радіокерованого візка зі статичного зображення [Електронний ресурс] / І. Р. Арсенюк, С. І. Перевозніков, В. В. Войтко, В. С. Гончарук // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/218.
14. Універсальний редактор графічних ігрових сцен [Текст] / В. В. Войтко, Д. І. Катєльніков, І. Р. Арсенюк, Г. Л. Лцишин // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2010. - № 1. - С. 84-89.
15. Комбінований алгоритм розпізнавання радіокерованого візка [Текст] / І. Р. Арсенюк, С. І. Перевозніков, В. В. Войтко, В. С. Гончарук // Збірник матеріалів конференції «ІНТЕРНЕТ-ОСВІТА-НАУКА-2010», Вінниця, 28 вересня - 03 жовтня 2010 р. – Вінниця : ВНТУ,2010. – С. 227-233.
16. Арсенюк І. Р. Навчально-дослідницька система автоматичного керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, Ю. Л. Ляшенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 1. - С. 112-115.
17. Майданюк, В. П. Нейроподібні методи ущільнення зображень [Текст] / В. П. Майданюк, К. В. Кожем`яко, І. Р. Арсенюк // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 1. - С. 37-41.
18. Розвиток олімпіадного руху з програмування в Україні: цілі, стан, преспективи [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, В. І. Месюра [та ін.] // «Інтернет – освіта – наука – 2008» : шоста міжнародна конференція ІОН – 2008, 7 – 11 жовтня, 2008 : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2008 – Т. 1. - С. 98 – 102.
19. Арсенюк І. Р. Реалізація навчальної системи керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра. Ю. Ляшенко // «Інтернет – Освіта – Наука 2008» : VI міжнародна науково-практична конференція, 7-11 жовтня 2008 р. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 114-116.
20. Особенности реализации CRM системы CDM Flaxible с использованием Smalltalk [Текст] / В. И. Месюра, Томас Бомберг, В. Седлецький, И. Р. Арсенюк // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 551-552.
21. Арсенюк І. Р. Організація форуму науково-технічної бібліотеки вінницького національного технічного університету [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. В. Колодний, І. Голиборода // Збірник матеріалів доповідей 6-ої міжнародної конференції «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE IES-2008», Вінниця, 8-11 жовтня 2008 р. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. - Т. 1. - С. 131-133.
22. Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2006. - № 2. - С. 67 - 72
23. Арсенюк І. Р. Розв`язання задачі подолання перешкод мобільним роботом [Текст] / І. Р. Арсенюк, Д. А. Волхонський // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. - 2006. - № 2. - С. 67-72.
24. Роїк О. М. Вимірювання опору біологічних тканин для задач медичної діагностики [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, О. М. Ткаченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 5-8.
25. Ткаченко О. М. Дослідження ефективності прийому сигналів за алгоритмом Вітербі [Текст] / О. М. Ткаченко, І. Р. Арсенюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 63-66.
26. Arsenyuk Ihor An overview of the lighting models of graphic objects [Text] / Ihor Arsenyuk, Serhiy Romanyuk // The Fourth International Conference "INTERNET-EDUCATION-SCIENCE-2004", Baku-Vinnitsia-Velika Turnovo, September 28-October 16, 2004 p. - 2004. - P. 129-131.
27. Роїк О. М. Підвищення точності внутрисхемних вимірювальних перетворень методом корекції фазового зсуву [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. В. Колодний // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2002. - № 2. - С. 5-9.
28. Роїк О. М. Структурно-алгоритмічні методи корекції похибок перетворень параметрів елементів замкнених кіл [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Електротехніка та енергетика. – 2001. – № 2. – С. 9-12.
29. Роїк О. М. Вимірювання параметрів багатополюсних ланцюгів для задач діагностування радіоелектронних приладів [Текст] / О. М. Роїк, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 1998. - № 2. - С. 13-17.

Тези доповідей (31)

1. Сліпчик В. С., Арсенюк І. Р. Обґрунтування доцільністі використання глибинного навчання під час розпізнавання продуктових товарів для продажу на основі нейронних мереж // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
2. Зайчик В. О., Арсенюк I. Р. Дослідження методів створення рекомендаційних систем для платформи огляду книг // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
3. Шевчук А. В., Арсенюк І. Р. Обгрунтування вибору інструментів розпізнавання жестів для керування комп`ютерними іграми // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021
4. Шепель В. Ю., Арсенюк І. Р. Аналіз методів розпізнання об`єктів для задач керування мобільним роботом // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
5. Машницький Є. П., Арсенюк І. Р. Обгрунтування доцільності Розробки веб-додатку для менеджменту стартапів // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
6. Канаєв Є. Ю., Арсенюк І. Р., Месюра В. І. Обґрунтування доцільності застосування генетичного алгоритму для задачі проходження лабіринтів // Тези доповідей L науково-технічної конференції факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії. – Вінниця: ВНТУ, 2021.
7. Продан В. О. Маршрутизація доставки вантажів на основі мурашкового алгоритму [Електронний ресурс] / В. О. Продан, В. І. Месюра, І. Р. Арсенюк // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2021/paper/view/12671.
8. Сліпчик В. С. Інформаційна технологія визначення раціональних маршрутів для служб таксі [Електронний ресурс] / В. С. Сліпчик, І. Р. Арсенюк, О. К. Колесницький // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2022), 11-13 травня 2022 р. : збірник матеріалів. – Вінниця: ВНТУ, 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2022/paper/view/14127.
9. Ткач П. Обґрунтування доцільності розробки застосунку для вивчення іноземних слів [Електронний ресурс] / П. Ткач, І. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9675.
10. Сліпчик В. Аналіз алгоритмів пошуку раціонального шляху для автоматизованої служби таксі [Електронний ресурс] / В. Сліпчик, І. Арсенюк, В. Месюра // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9808.
11. Ліщинський М. Iнтелектуальний модуль прогнозування заторів на дорогах [Електронний ресурс] / М. Ліщинський, В. Месюра, І. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9811.
12. Барабан С. Розробка мультисенсорного мобільного робота [Electronic resource] / С. Барабан, І. Арсенюк, В. Шепель // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/8974.
13. Зінов`єв Є. Дослідження методів розпізнавання емоцій за допомогою нейронних мереж [Електронний ресурс] / Є. Зінов`єв, І. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/8981.
14. Солоний М. А. Порівняльний аналіз підходів розробки модулю прогнозування для мобільного додатку інтернет-магазину [Електронний ресурс] / М. А. Солоний, І. Р. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/8989.
15. Гончарук Б. І. Захист веб-додатків та веб-служб за допомогою багатоетапної верифікації з використанням потоку авторизації через веб-сервер [Електронний ресурс] / Б. І. Гончарук, І. Р. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/8992.
16. Бондарчук В. Ю. Обробка та аналіз природної мови методами машинного навчання [Електронний ресурс] / В. Ю. Бондарчук, І. Р. Арсенюк // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2020/paper/view/9161.
17. Павлович Роман Колоризація чорно-білого зображення з використанням згорткової нейронної мережі [Текст] / Р. Павлович, І. Арсенюк // Proceedings of the eleventh international scientific-practical conference INTERNET-EDUCATION-SCIENCE - 2018, Vinnytsia, 22 - 25 May, 2018. – Vinnytsia : VNTU, 2018. – C. 50-52.
18. Арсенюк І. Зменшення кількості інформативних ознак для задачі детектування комп`ютерних атак [Електронний ресурс] / І. Арсенюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2018/paper/view/5097.
19. Арсенюк І. Застосування сучасних методів розпізнавання мови для вирішення задачі автоматизованого транскрибування музичних композицій [Електронний ресурс] / І. Арсенюк, Ю. Кучеровський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2017/paper/view/2232.
20. Яровий Андрій Аналіз програмних засобів побудови високопродуктивної кластерної системи [Текст] / А. Яровий, І. Арсенюк, С. Беліченко // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 67-69.
21. Арсенюк, Ігор Перспективні підходи до розв`язання задачі автоматизованого транскрибування музичних композицій [Текст] / І. Арсенюк, Ю. Кучеровський // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 45-47.
22. Яровий Андрій Інтелектуальна система організації тайм-менеджменту [Текст] / А. Яровий, І. Арсенюк, Тарас Закусило // Proceedings of the tenth international scientific-practical conference «Internet-Education-Science» (IES-2016), Vinnytsia, 11-14 October, 2016. - Vinnytsia : VNTU, 2016. - С. 12-16.
23. Сілагін А. В. Оцінювання якості графічних зображень [Електронний ресурс] / А. В. Сілагін, І. Р. Арсенюк, О. С. Радченко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/1024.
24. Беліченко С. О. Аналіз підвищення продуктивності обчислень на основі застосування кластерної системи [Електронний ресурс] / С. О. Беліченко, І. Р. Арсенюк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2016/paper/view/869.
25. Арсенюк, І. Застосування апарату нечіткої логіки для оцінки якості графічних растрових зображень [Текст] / Ігор Арсенюк, Сергій Кукунін, Олексій Сілагін // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 223-225.
26. Арсенюк, І. Інтелектуальний модуль інтернет-парсингу контенту веб-ресурсів [Текст] / Ігор Арсенюк, Віктор Кратасюк // Proceedings of the ninth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2014), Vinnytsia, 14 - 17 October, 2014. - Vinnytsia : VNTU, 2014. - С. 64-65.
27. Месюра, В. Принципи та проблеми розвитку всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування [Текст] / Володимир Месюра, Iгор Арсенюк, Наталiя Журавльова // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 96-97.
28. Грабко, В. Створення централiзованої системи iнтернет-пiдтримки процесу навчання студентiв програмуванню [Текст] / Володимир Грабко, Володимир Месюра, Iгор Арсенюк // Proceedings of the eighth international scientific-practical conference "Internet-Education-Science" (IES-2012), Vinnytsia, 1 - 5 October, 2012. - Vinnytsia : VNTU, 2012. - С. 54-55.
29. Арсенюк І. Р. Адаптивний алгоритм керування радіокерованим візком [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, В. В. Савчук // П`ята міжнародна конференція «Інтернет – освіта – наука – 2006» (ІОН – 2006), 10 – 14 жовтня, 2006 р. : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2006. – Т. 2. - С. 583 – 585.
30. «Інтернет – освіта – наука – 2006» : п`ята міжнародна конференція ІОН – 2006, 10 – 14 жовтня, 2006 : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2006 – Т. 2. - С. 603 – 605.
31. Арсенюк І. Р. Розпізнавання об`єктів у змінному середовищі [Текст] / І. Р. Арсенюк, В. В. Колодний, Д. Будельков // П`ята міжнародна конференція «Інтернет – освіта – наука – 2006» (ІОН – 2006), 10 – 14 жовтня, 2006 р. : збірник матеріалів конференції. – Вінниця : УІВЕСУМ-Вінниця, 2006. – Т. 2. - С. 603 – 605.